Shree Gunvantbhai Chunchwar

DIRECTIVE

SHREE ANILBHAI CHUNCHWAR

PRESIDENT

SHREE MAHENDRABHAI VADELWAR

VICE - PRESIDENT

SHREE GANESHBHAI MARSHETWAR

SECRETORY

SHREE ASHWINBHAI CHUNCHUWAR

JOINT SECRETORY

SHREE DHARMENDRABHAI MULEWAR

JOINT SECRETORY

SHREE AAKASHBHAI MIRGEWAR

CASHIER

SHREE MANISHBHAI YEMULWAR

JOINT CASHIER

SHREE PRAVINBHAI KORDUWAR

SENIOR ADVISOR

Shree Pravinbhai Korduwar

PRESIDENT

Shree Vinodbhai Chunchwar

Vice - President

Shree Sachinbhai Marshetwar

Vice - President

Shree Gunvantbhai Chunchwar

Secretory

Shree Sandipbhai Yemulwar

Joint Secretory

Shree Satishbhai Uchkalwar

Joint Secretory

Shree Nitinbhai Chunchwar (Surat Incharge + Back Office)

Joint Secretory

Shree Manishbhai Yemulwar

Cashier

Shree Dharmendrabhai Mulekar

Joint Cashier

Shree Akashbhai Mirgewar (Accounts)

Joint Cashier

Shree Sudhirbhai Birkurwar

Internal Auditor

Shree Mehulbhai Kamanwar

Member

Shree Shashank Adepawar

Member